Ελληνικές Σπουδές στο Διαδίκτυο
(Ερευνητικό Πρόγραμμα) /
Hellenic Studies on the Net

(Research Project)
Interesting Links

Classical Association of Canada
Directory of Classics Departments and Programmes in Canada
http://cac-scec.ca/cacunive.html

Hellenic Ministry of Culture
Faculties of Neohellenic Studies Abroad
http://www.culture.gr/2/20/201/e201114a.html

Υπουργείο Πολιτισμού
(Hellenic Ministry of Culture)
Η.Π.Α., έδρες νεοελληνικών σπουδών (USA, neohellenic studies)
http://www.culture.gr/2/20/201/2012/america/amus_gr.html


Modern Greek Studies Association (MGSA)
http://www.humanities.uci.edu/classics/MGSA/

University of Delaware Library
Internet Resources for Classics
http://www2.lib.udel.edu/subj/lanc/internet.htm

Wesleyan University
Classical Studies
http://www.wesleyan.edu/classics/resource.html

York University
Classical Studies Resources
http://www.yorku.ca/classics/links.html


WebMaster: Despoina Valatsou
dvalatsou@yahoo.com