Ελληνικές Σπουδές στο Διαδίκτυο
(Ερευνητικό Πρόγραμμα) /
Hellenic Studies on the Net

(Research Project)
Νότια Αμερική / South America
Αργεντινή / Argentina
 1. Universidad Catolica Argentina
  Instituto de Estudios Grecolatinos "Francisco Novoa"

  Facultad de Filosofia Y Letras
  Avda. Alicia Moreau de Justo 1500 - Buenos Aires
  e-mail: institutonovoa@uca.edu.ar
  http://www2.uca.edu.ar/esp/sec-ffilosofia/esp/page.php?subsec=institutos&page=novoa/grecolatinos&data=presentacion

 2. Universidad de Buenos Aires
  Departamento de Lenguas y Literaturas Clasicas
  Facultad de Filosofia Y Letras
  Tercer piso, oficina 334, Puan 480 Buenos Aires
  Tel: 4432-0606 interno 125, e-mail : letrasclasicas@filo.uba.ar
  http://www.filo.uba.ar

Βραζιλία / Brasil
 1. Universidade de Brasilia
  LIV–Departamento de Linguistica, Linguas Classicas e Vernacula
  Instituto de Letras
  ICC Ala Norte, Subsolo, Modulo 7- UnB - Brasilia - DF - CEP:70910-900
  tel: (61) 3307-2119 [Graduacao], (61) 3307-2769 [Pos-Graduacao]
  fax: (61) 3273-0255
  http://www.unb.br/il/liv/

 2. Universidade de Sao Paulo
  Departamento des Letras Classicas e Vernaculas
  Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas
  Av.Prof. Lucianno Gualberto 403, Sala 04 - Predio de Letras ( 2? andar )
  Cidade Universitaria - CEP 05508-900, Sao Paulo SP
  tel: (11) 3091-4294, fax: (11) 3091-5035
  http://www.fflch.usp.br/dlcv/Index.htm

 3. Universidade Federal de Minas Gerais
  Literaturas de Lingua Grega

  Faculdade de Letras
  Av.Presidente Antonio Carlos 6627, Campus Pampulha
  Cep: 31270-901, Belo Horizonte, MG
  tel: (031) 3499-5106 / 3499-5101, fax: 3499-5120
  http://www.letras.ufmg.br/
  &
  http://www.letras.ufmg.br/site/concursoprofessor.doc

 4. Universidade Federal do Espirito Santo
  Departamento de Linguas e Letras

  Centro de Ciencias Humanas e Naturais (CCHN)
  Av. Fernando Ferrari s/n - CEP: 29060-900 - Vitoria – Espirito Santo
  tel: 3335-2502 e 3335-2884, fax: 3335-2502
  e-mail: deplet@npd.ufes.br
  http://www.cchn.ufes.br/
  &
  http://www.ufes.br/~deplet/dll.htm

 5. Universidade Federal do Rio de Janeiro
  Programa de pos-graduacao em Letras Classicas
  Faculdade de Letras
  Av. Horacio Macedo, 2151 - CEP 21941-917,
  Cidade Universitaria, Rio de Janeiro, RJ
  tel: (21) 2598.9738, e-mail: pgclassicas@letras.ufrj.br
  http://www.letras.ufrj.br/pgclassicas/


Κόστα Ρίκα / Costa Rica
 1. Universidad de Costa Rica
  Filologia Clasica
  Facultad de Letras
  Escuela de Filologia, Linguistica Y Literatura
  San Pedro de Montes de Oca San Jose, Costa Rica
  tel: (506) 207-4441, fax: (506) 207-4296, e-mail: efilologia@le.ucr.ac.cr
  http://cariari.ucr.ac.cr/~filo/


Χιλή / Chile
 1. Universidad de Chile
  Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelenicos "Fotios Maleros"

  Facultad de Filosofia y Humanidades
  Av. Jose Pedro Alessandri #662, Nunoa, Santiago
  tel: (56 2) 239 22 92, e-mail: jortizg@uchile.cl
  http://www.filosofia.uchile.cl/centrogriego/WebMaster: Despoina Valatsou
dvalatsou@yahoo.com