Ελληνικές Σπουδές στο Διαδίκτυο
(Ερευνητικό Πρόγραμμα) /
Hellenic Studies on the Net

(Research Project)
Ωκεανία / Oceania
Αυστραλία / Australia
 1. Flinders University of South Australia
  Modern Greek
  Department of Languages, Adelaide SA 5042
  tel: (08) 8201 2016, fax: (08) 8201 2784
  e-mail: mary.skaltsas@flinders.edu.au
  http://wwwehlt.flinders.edu.au/deptlang/language/greek/

 2. Hellenic Studies Forum, Inc.
  PO Box 18146, Collins Street East Melbourne Vic.3000
  e-mail: mpetrou@billiton.com.au
  http://avoca.vicnet.net.au/~hsfau/aims.html


 3. LaTrobe University
  National Centre for Hellenic Studies and Research

  Bundoora, Melbourne VIC 3086
  tel: (03) 9479-3234, fax: (03) 9479-3355
  http://www.latrobe.edu.au/nhc/

 4. LaTrobe University
  Greek Studies Program
  School of Historical & European Studies
  Bundoora, Melbourne, Victoria 3086
  tel: (+61 3) 9479 2347, fax: (+61 3) 9479 1453, e-mail: greek@latrobe.edu.au
  http://www.latrobe.edu.au/greek/

 5. Macquarie University (http://www/mq.edu.au)
  Modern Greek Studies Website
  Division of Humanities
  Sydney NSW 2109
  tel: (02) 9850 7031, e-mail: ekefalli@hmn.mq.edu.au
  http://www.eurolang.mq.edu.au/greek/overview.htm

 6. Monash University
  Classical Studies Program

  Faculty of Arts
  School of Languages, Cultures & Linguistics
  http://www.arts.monash.edu.au/classical/

 7. Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT Uni)
  The Australian-Greek Resource and Learning Centre

  School of International and Community Studies
  tel: (03) 9962 3307 e-mail: Vicki.costa@rmit.edu.au
  http://www.rmit.edu.au/greekcentre/

 8. University of Melbourne
  Hellenic Studies (Modern Greek Program)

  Room 252, First Floor, Old Arts Building,
  Victoria 3010
  tel: +61 3 8344 5470, fax: +61 3 8344 0194
  http://www.unimelb.edu.au/HB/areas/AHELLEN.html
  &
  http://www.unimelb.edu.au/HB/areas/AMGREEK.html

 9. University of New England
  Classical Languages
  School of Classics, History and Religion
  Armidale N.S.W 2351, Armidale
  tel: 02 6773 2067 (or +61 2 6773 2067 overseas), e-mail: pcluley@une.edu.au
  http://www.une.edu.au/chr/classtud/

 10. University of New South Wales
  Modern Greek Studies

  Faculty of Arts & Social Sciences
  Modern Language Studies
  tel: (02) 9385 1681, e-mail: languages@unsw.edu.au
  http://languages.arts.unsw.edu.au/greek/greek.html

 11. University of Queensland
  Greek (Modern)

  Institute of Modern Languages
  Brisbane Queensland 4072
  tel: +61 (7) 3365 6490, fax: +61 (07) 3365 8373, e-mail: iml@uq.edu.au
  http://www.iml.uq.edu.au/

 12. University of Sydney
  Dptm of Modern Greek Studies

  School of Languages & Cultures
  Mungo MacCallum Building, A17
  Sydney N.S.W 2006
  tel: (61-2) 9351 7252, fax: (61-2) 9351 3543,
  e-mail: Vrasidas.Karalis@arts.usyd.edu.au
  http://www.usyd.edu.au/su/greek/
  &
  http://www.arts.usyd.edu.au/Arts/departs/moderngreek/default.shtmlΝέα Ζηλανδία / New Zealand
 1. University of Auckland
  Department of Classics & Ancient History

  Faculty of Arts
  1 Wynyard st, Private Bag 91019, Auckland
  tel: 87622 (ph + 64 9 373 7599), fax: +64 9 308 2301
  e-mail: classics@auckland.ac.nz
  http://www.arts.auckland.ac.nz/departments/index.cfm?S=D_CLASSICS

 2. University of Canterbury
  Department of Classics

  Private Bag 4800, Christchurch
  tel: +64 3 364 2987 ext 8580, fax: +64 3 364-2576
  e-mail: cindy.jones@canterbury.ac.nz
  http://www.clas.canterbury.ac.nz

 3. University of Otago
  Department of Classics

  P.O.Box 56, Dunedin
  tel: 64-3-479-8709, fax: 64-3-479-9029, e-mail: classics@otego.ac.nz
  http://www.otago.ac.nz/classics/

 4. Victoria University of Wellington
  Classical Studies

  5th Floor, Old Kirk Building, Kelburn Campus,Wellington
  tel: +64 4 463 5319, fax: +64 4 463 5388, e-mail: classics@vuw.ac.nz
  http://www.vuw.ac.nz/classics/
WebMaster: Despoina Valatsou
dvalatsou@yahoo.com