Ελληνικές Σπουδές στο Διαδίκτυο
(Ερευνητικό Πρόγραμμα) /
Hellenic Studies on the Net

(Research Project)
Ανατολική Ευρώπη / Central Europe


Αρμενία / Armenia
 1. Yerevan State University
  Faculty of History

  1 Alex Manukian St., Yerevan 375049
  tel: 00374-2554629
  fax: 00374-2554641
  e-mail: rector@sun.ysu.am
  http://www.ysu.am/Βουλγαρία / Bulgaria
 1. Sofia University "St. Kliment Ohridski"
  Department of Classics

  Faculty of Classical & Modern Philology
  15 Tsar Osvoboditel Brd. 1504 Sofia
  tel: (+359 2) 93 08 341
  http://masters-classics.dir.bg/index_en.htm
 2. Sofia University "St. Kliment Ohridski"
  Department of Byzantine & Balkan History

  Faculty of History
  15 Tsar Osvoboditel Brd. 1504 Sofia
  http://www.uni-sofia.bg/faculties/history/departments.htmlΓεωργία / Georgia
 1. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
  Byzantine and Modern Greek Studies

  Institute of Classical Philology
  ave. Chavchacadze 13, 380079 Tbilisi
  tel: +99 532 253220, fax: +99 532 253220
  e-mail: greekstudies@caucasus.net
  http://greekstudies.caucasus.net/
Κροατία / Croatia
 1. University of Zagreb
  Greek (Languages & Literatures)

  Faculty of Humanities & Social Sciences
  Ivana Lucica 3, HR-10000 Zagreb
  tel: +3851 1 61 20 111, fax: +3851 1 61 56 789, e-mail: ffzg@ffzg.hr
  http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/ba_ma/humanities/
  FACULTY_OF_HUMANITIES_AND_SOCIAL_SCIENCES.pdf

Ρωσσία / Russia
 1. Lomonossov State University
  Dptm of Byzantine & Modern Greek Studies

  119899 Moscow, Vorobievy Gory Moscow
  1st Humanities Building Faculty of Letters (School of Philology)
  tel: (++7-095) 9392006, fax: (++7-095) 9395596/602
  e-mail: classic@philol.msu.ru
  http://www.philol.msu.ru/eng/chairs/byzant/

 2. St.Petersbourg State University
  Modern Greek Philology

  Faculty of Philology, Dptm of Classical Philology
  199034 11 Universitetskaya emb., St.Petersbourg
  tel: (812) 328-0842 & 324-0744
  fax: (812) 328-9765
  http://www.phil.pu.ru/index_eng.html

 3. University of Warsaw
  Hellenic Studies

  Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland & East-Central Europe
  ul. Nowy Swiat 69, 00-046 Warszawatel
  tel. +48 22 552 02 98 ext. 111, +48 22 828 02 84, fax: (22) 828 02 85
  e-mail: obta@obta.uw.edu.pl
  http://www.obta.uw.edu.pl/obta/eng_ver/index_eng.html

WebMaster: Despoina Valatsou
dvalatsou@yahoo.com